Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Бетон и циментови замазки, както и твърди епоксидни покрития. Основата трябва да е равна, суха, товароспособна, със стабилна форма, здрава, без свободни частици, прах, масла, смазочни материали и други разделителни вещества.
Средната якост на опън на основата трябва да е 1,5 N/mm2. Минималната измерена единична стойност не трябва да бъде под 1,0 N/mm2. Основите трябва да са достигнали равновесна влажност (бетон и циментови замазки: макс. 4 % маса)

.

Подготовка на основата

Основата трябва да се подготви чрез подходящи механични методи, напр. почистване със сачми или диамантено шлайфане. Слоевете с недостатъчна товароспособност и замърсяванията трябва да се отстранят. Порите и всмукнатините трябва да се отворят, основата следва да е с фино грапава структура

Подготовка на материала

Компонент А се разбърква, компонент B се добавя към него, смесват се интензивно с миксер на ниски обороти (максимум 400 U/min) до постигане на хомогенен цвят без нееднородности. Материалът се излива (прехвърля) в друг съд и отново се хомогенизира (да не се полага от съда, в който е доставен). За полагане върху наклонени и вертикални повърхности към материала може да се добави до 3 обемни % тиксотропно средство DisboADD 952 Stellmittel.

Смесване

Компонент А : Компонент В = 82 : 18 тегловни част

Структура на слоевете

Слой грунд

Минералните основи се грундират с DisboPOX 420 E.MI PLUS за запълване на порите. Грубите основи се изравняват допълнително с шпакловъчна маса. За подробна информация виж Техническа информация TI DisboPOX 420 E.MI PLUS.

Покривни слоеве

Саморазливен слой Върху нанесения слой грунд се излива двукомпонентнoто епоксиднo подово покритие DisboPOX 475 E.MI PLUS и се разпределя равномерно с назъбен нож от твърда гума. При дебелина на слоя > 1,5 mm към материала, след изливането му в друг съд, може да се добавят с разбъркване до 50 обемни % кварцов пясък DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06 - 0,3 mm). След изчакване около 10 мин. се отстранява въздуха с помощта на иглен валяк.
Оформление на повърхността (опция): - DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) - DisboADD 955 Mattierungsmittel - DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt - DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine

Покривен слой с посипка

След прехвърлянето в друг съд масата се излива върху слоя грунд и се разпределя равномерно с помощта на подходящ нож. След това прясно положеният слой се обработва пясъкоструйно с DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm) или с DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7 - 1,2 mm). След втвърдяване на нанесения с посипка слой излишното количество пясък се отстранява чрез измитане/изсмукване, върху слоя грунд се излива DisboPOX 475 E.MI PLUS, разпределя се с гумен нож и се разнася с кръстосани движения с мече със среден косъм.
 

Разход

Стари покриви (най-малко от 10 години), абсорбиращи бетони и керемиди. Важно: Преди обработването им, основите трябва да се почистят добре. 

* Подробно описание в Техническата карта в графа Download

Условия за работа

Температура на материала, основата и въздуха трябва да е мин. 10°C и макс. 30°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на оросяване.

* Подробно описание в Техническата карта в графа Download