Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Виж Информационния лист за системата Disbon Parkhaus-System OS 8.
Внимание: Не се препоръчва едновременно полагане на продуктите DisboPOX 475 и продуктите DisboXID 464, съотв. DisboXID 421 на един обект. В противен случай са възможни дефекти по повърхността. Това не се отнася до стари покрития (на повече от 28 дни).

Смесване

Компонент А : Компонент В = 82 : 18 тегловни части