Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За минерални подови повърхности с нормално до тежко механично и химическо натоварване, като например индустриални подове в автомобилната, металургичната и електрическата индустрия.

Характеристики

 • Почти без мирис
 • Вариращо приложение - саморазливно или чрез посипване
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Възможност за използване на ускорителя DisboADD 903
 • Без съдържание на вещества, намаляващи адхезията на лаковете и боите

Опаковка

бака 10kg, 30kg

Цвят

Опаковка от 10 kg: RAL 7030 (каменно сиво), RAL 7032 (чакълено сиво), RAL 7035 (светло сиво)
Опаковка от 30 kg: RAL 7030 (каменно сиво), RAL 7032 (чакълено сиво), RAL 7035 (светло сиво), RAL 7037 (сива прах), RAL 7038 (ахатово сиво), RAL 7040 (прозоречно сиво), RAL 7042 (транспортно сиво A)
*Специални цветове по заявка

Технически данни

 • Плътност: прибл. 1,55 g/cm3
 • Износване по Табер: прибл. 42 mg/30 cm2
 • Дебелина на сухия слой: прибл. 66 μm/100 g/m2
 • Твърдост по Shore (A/D): прибл. D 77
 • Якост на натиск: прибл. 100 N/mm2 (EN ISO 604, при 20% относително сбиване)
 • Вискозитет: прибл. 1800 mPas
 • Якост при огъване: прибл. 50 N/mm2