Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Описание

Бързо втвърдяваща се прозрачна двукомпонентна реакционна смола на базата на естер на аспарагиновата киселина за грундиране на минерални подови настилки.
 

Характеристики

 • Бързо втвърдяващ се
 • Добра устойчивост на химикали
 • Не съдържа субстанции, които пречат на овлажняването на лака
 • Минимум мирис при обработването
 • Намалени до минимум емисии

Опаковка

Тенекиени комбинирани опаковъчни кутии от 7 kg

Цвят

Прозрачен.

Някои органични багрила (например в листата), както и различни химикали (например дезинфектанти, киселини и др.) може да доведат до изменения на цветовия тон. Повърхността може да се надраска, когато е подложена на натоварване чрез триене. Това обаче не оказва влияние на функционалността.

Степен на гланц

Гланц

Съхранение

В хладни, сухи и незамръзващи помещения.
Оригинално затворената опаковъчна кутия е стабилна при съхранение в склад минимум 9 месеца.

Технически данни

 • Плътност:                                                            прибл. 1,1 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой:                                   прибл. 90 μm/100 g/m2
 • Твърдост на материала по Shore (A/D):           прибл. D 80
 • Вискозност:                                                         прибл. 3000 mPas

 

Описание

Бързо втвърдяваща се прозрачна двукомпонентна реакционна смола на базата на естер на аспарагиновата киселина за грундиране на минерални подови настилки.
 

Характеристики

 • Бързо втвърдяващ се
 • Добра устойчивост на химикали
 • Не съдържа субстанции, които пречат на овлажняването на лака
 • Минимум мирис при обработването
 • Намалени до минимум емисии

Опаковка

Тенекиени комбинирани опаковъчни кутии от 7 kg

Цвят

Прозрачен.

Някои органични багрила (например в листата), както и различни химикали (например дезинфектанти, киселини и др.) може да доведат до изменения на цветовия тон. Повърхността може да се надраска, когато е подложена на натоварване чрез триене. Това обаче не оказва влияние на функционалността.

Степен на гланц

Гланц

Съхранение

В хладни, сухи и незамръзващи помещения.
Оригинално затворената опаковъчна кутия е стабилна при съхранение в склад минимум 9 месеца.

Технически данни

 • Плътност:                                                            прибл. 1,1 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой:                                   прибл. 90 μm/100 g/m2
 • Твърдост на материала по Shore (A/D):           прибл. D 80
 • Вискозност:                                                         прибл. 3000 mPas