Disboxid 464 2K-EP-Beschichtung

Двукомпонентна епоксидна смола, пигментирана за системата Disbon Parkhaus-System OS 8,съгласно нормите DafStb.