Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални основи.
Основата трябва да бъде носеща, фиксирана, със стабилна форма, без участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества.
Повърхностите, съдържащи цимент, респективно изравняващи маси подобрени със синтетични материали се проверяват за адхезия или се изпълняват пробни повърхности. Средната якост на опън на основата трябва да е ≥ 1,5 N/mm². Минималната измерена стойност не трябва да бъде под 1,0 N/mm². Повърхностите трябва да достигнат равновесна влажност преди нанасяне на продукта:
Бетон и циментови замазки: макс. 4% ;
Анхидридни замазки: макс. 0,5 % ;
Магнезитни замазки: 2-4 % ;
Трябва да се изключи възможността от поява на последващо овлажняване. При анхидридните и магнезитни замазки е задължителна хидроизолацията от земята.


Подготовка на повърхността
Основата трябва да се подготви чрез подходящи средства, напр. почистване със сачми или фрезоване, така че да отговаря на изброените изисквания. Едно- и двукомпонентните слоеве без сцепление се отстраняват.
Гланцовите и твърди двукомпонентни слоеве се почистват и шлайфат до получаване на матова повърхност, или се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer. Повърхностните дефекти се ремонтират и се изравняват с Disbocret-PCC или с Disboxid EP.


Подготовка на материала


Основната маса се разбърква и се добавя втвърдителя. Хомогенизира се добре с миксер на ниски обороти (макс. 400 оборота/min) до постигане на хомогенен цвят. Излива се в друг съд и отново се хомогенизира.

Съотношение на смесване - Основна маса : втвърдител = 4 :1 тегловни части.

Начин на нанасяне


В зависимост от предназначението може да се нанесе с мече с къс или среден косъм, с подходяща маламашка или ракел (напр.назъбен нож от твърда гума).

Структура на слоевете


Слой грунд: Минералните основи се грундират с Disboxid 462 EP-Siegel. Грубите основи се изравняват допълнително с шпакловъчна маса (грунд смесен с кварцов пясък). В зависимост от изискванията, алтернативно могат да се използват и следните продукти:
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Disboxid 961 EP-Grund
За подробна информация - вижте съответните технически карти.

Крайно покритие нанасяно с мече
Гладък краен слой: Върху грунда се нанася равномерен слой Disboxid 464 EP-Decksiegel с помощта на мече със средна дължина на косъма. В зависимост от желаната якост и дебелина на слоя, се нанасят 1-2 слоя. По-голямата дебелина на слоя може да получи и само с едно нанасяне. Тогава материалът се излива върху повърхността, разпределя се равномерно с гумен нож и след това се обработва с мече със средна дължина на косъма, с кръстовидни движения.

Противохлъзгащ краен слой: Върху грундираната и покрита с Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) или Disboxid
944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm) повърхност се нанася Disboxid 464 EP-Decksiegel, разпределя се равномерно и след това се обработва с мече със средна дължина на косъма, чрез кръстовидни движения.

Самонивелиращ се слой с гладка повърхност: Върху нанесения слой грунд и посипка от Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm), се полага Disboxid 464 EP-Decksiegel. Разпределя се равномерно с назъбен нож от твърда гума. След изчакване от около 10 min се отстранява въздуха с помощта на иглен валяк.


Самонивелираща се замазка с гладка повърхност: След хомогенизиранена материала, се добавят 50% (теглови) Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) и се миксира. Получената по този начин смес се излива върху грундиран и посипан с Disboxid 942 Mischquarz и се обработва според описаното в точка 2.

Замазка с противоплъзгащ слой: След изливане на материала в друг съд (след хомогенизиране), се добавят 50% маса Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) по време на работа на миксера. Получената по този начин смес се излива върху грундирания под с посипка от Disboxid 942 Mischquarz и се разпределя равномерно с помощта на назъбен нож от твърда гума. Прясно положения слой се покрива с Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) или Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm След втвърдяване на нанесения слой се отстранява излишното количество пясък чрез измитане. След това повърхността се подлага на финишни работи.


Време за обработка

Около 45 мин. при температура на въздуха 20 °С и относителна влажност на въздуха от 60%.
По-високите температури съкращават, а по-ниските удължават времето за нанасяне.


Условия за нанасяне


Температура на материала, основата и на въздуха:
мин. +10°C и макс. +30°C.
Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на оросяване


Време на изчакване


При температура на въздуха +20°C, времената на изчакване между работните етапи трябва да е мин. 16 часа и макс. 24 часа. Ако се удължи времето на изчакване, вече положеният слой трябва да се щлайфа преди нанасяне на новия слой. Времевият интервал се скъсява при високи температури и се удължава при ниски.

Разход

Слой нанасян с мече

Гладка повърхнос

Противохлъзгаща повърхност

около 250 g/m2 /слой

около 450-700 g/m2

Самонивелиращ се слой с гладка повърхност

Дебелина на слоя около 1 mm (дебелина зъбци 3mm.)*

Дебелина на слоя около 1,5 mm (дебелина зъбци 4mm.)*

около 1,5 kg/m2

около 2,3 kg/m2

Самонивелиращ се слой с гладка повърхност

Дебелина на слоя около 2 mm (дебелина зъбци 5mm.)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

 

 

около 2,2 kg/m2

около 1,1 kg/m2

Дебелина на слоя около 3 mm (дебелина зъбци 7mm.)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

 

около 3,3 kg/m2

около 1,7 kg/m2

Дебелина на слоя около 4 mm (дебелина зъбци 9mm.)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

 

около 4,4 kg/m2

около 2,2 kg/m2

Слой с посипка
 

Положен слой

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 943 Einstreuquarz

Посипка

около 2,1 kg/m2 около 0,7 kg/m2

Disboxid 943 Einstreuquarz

или

Disboxid 944 Einstreuquarz

около 4-4,5 kg/m2

Гладък финишен слой

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

около 1,6 kg/m2 около 0,8 kg/m2

Противоплъзгащ финишен слой Disboxid 464 EP-Decksiegel

около 500-900g/m2

Време за съхнене


При температура на въздуха +20°C и относителна влажност на въздуха от 60%, може да се ходи върху положения слой след около 16 часа, може да бъде подложен на механично натоварване след 3 дни и се втвърдява напълно след 7 дни. При ниски температури се удължава времето за съхнене. По време на втвърдяване (около 24 часа при температура +20°C), повърхността трябва да се предпазва от влага, в противен случай могат да се появят повърхностни дефекти и проблеми със сцеплението. Особено при нанасяне при температури под 15 °С, повърхността трябва да бъде защитена от влага (дори от влагата от въздуха), в противен случай могат да се появят повърхностни дефекти и проблеми със сцеплението.


Почистване на инструментите


Инструментите се почистват веднага след ползване или при по-продължително прекъсване на работа, с Disboxid 419 Verdünner.