Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение


За минерални подови настилки при малко или средно механично натоварване, като например:производствени зони и складови зони с трафик на мотокари; рампи за достъп и за товарене; големи халета;
Като краен покривен слой в системата Disbon Parkhaus-System OS 8.


Характеристики

  • Добра устойчивост на химични вещества;
  • Отговаря а изискванията на DIN EN 1504-2 и DIN V 18026: защитни системи за бетонни повърхности.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола, A/F, напълно твърда, съгласно Deutsche Bauchemie.

Опаковка


Стандартна: Кофа от 30 kg (основна маса: ламаринена кофа 24 kg; втвърдител: ламаринена кофа, 6 kg)
ColorExpress: Кофа от 30 kg (основна маса: ламаринена кофа 24 kg; втвърдител: ламаринена кофа, 6 kg)


Цвят


Стандартен: Kieselgrau, Steingrau, Lichtgrau.
Специални цветове по заявка.
ColorExpress: При оцветяващи машини ColorExpress може да се тонира в над 38.000 цвята.
Възможна е появата на кредирали участъци или промяна на цвета, поради действието на УВ лъчите и на неблагоприятните атмосферни условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различните химикали (напр. дезинфектанти, киселини и др.) могат да доведат до промяна на цвета. Натоварване от типа на шлайфането могат да одраскат повърхността. С това не се повлиява на функционалността на продукта.


Степен на гланц


Гланц


Съхранение


На прохладни и сухи места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа, може да се съхранява минимум 2 години. При ниски температури продуктът да се съхранява при температура от около 20°C преди употреба.


Технически данни

  • Плътност: около 1,5 g/cm³
  • Дебелина на сух слой: около 65μm/ 100 g/m²
  • Износване по Табер: 50 mg/30 cm²
  • Пендуларна устойчивост König: Около 150s
  • Якост на натиск: около 79 N/mm

Устойчивост на химически агенти

Таблица за химичната устойчивост относно DIN EN ISO 2812-3:2007, при +20°C:

 

7 дни

Оцетна киселина, 5% концентрация

+ (V)

Оцетна киселина,10% концентрация

 

+ (V)

Солна киселина, 10% концентрация

+ (V)

Сярна киселина, ≤10% концентрация

+ (V)

Лимонена киселина, 10% концентрация

+

Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)

+

Калциев хидроксид

+

Калиев алкален разтвор, 50% концентрация

+

Натриев хидроксид, 50% концентрация

+

Хлориден разтвор с желязо III, наситен

+ (V)

Разтвор Лизоформин, 2% концентрация

+ (V)

Разтвор магнезиев хлорид, 35% концентрация

+ (V)

Дестилирана вода

+

Разтвор натриев хлорид, наситен

+ (V)

Лигроин

+

Неофалин

+

Ксилол

+ (V)

Етанол

+ (V)

Бензин съгл. DIN 51 600

+ (V)

Супер бензин

+ (V)

Kеросин

+ (V)

Нафта, гориво за отопление

+

Моторно масло

+

Кока Кола

+ (V)

Кафе

+ (V)

Червено вино

+ (V)

Skydrol (Хидравлична течност)

+

Течности за охлаждане на трансформатори

+

Обяснение н а знаците: + = устойчива, (V) = оцветяване