Disboxid 5044 WHG- Verlaufschicht

Двукомпонентна, течна, пигментирана, епоксидна смола в WHG-AS Neu системата.

Обхват на приложение

Последният слой в системата WHG-Neu.

Характеристики

  • Устойчиви на постоянни нужди от вода
  • Устойчивост на химикали
  • Устойчив на атмосферни влияния

Основа

Двукомпонентна, течна, обща твърда епоксидна смола съгласно Deutscher Bauchemie.

Опаковка

30 kg 

Цвят

Сиво сиво
Специални нюанси при поискване.

Степен на блясък

Гланц

Съхранение

Студено, сухо, без замръзване.
Може да се съхранява мин. 12 месеца в оригиналния запечатан контейнер.
 

Технически данни

Плътност:

Износване съгласноTaber (CS 10/1000 U/1000 g):                                                            

Твърдост по Shore (A/D):

cca. 1,6 g/cm3

cca. 50 mg/30 cm2

cca. D 65