Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI

Система за подове съгласно RiLi-SIB 2001, DafStb. Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II е приложима в закрити помещения, с трафик на автомобили в подземни или закрити външни паркинги. С ниски емисии, сертифицирана за вредни вещества от TÜV.

Сфера на приложение

Disbon PHS-System OS 8 се използва за покриване на закрити подови площи в подземни гаражи и многоетажни паркинги, където не се изисква покриване на пукнатини. Системата е с дебелина на слоя 2,5mm и се състои от следните продукти на системата.

Грундиращ слой: DisboXID 460 2K-EP-Grundierung запълнен с DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) или DisboXID 461 2K-EP-Grundierung предварително запълнен, запълнен с DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06 - 0,3 mm) или DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, запълнен с DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm).

Покриващ слой: DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)

Финишен слой: DisboPOX 475 OS 2K-EP-Beschichtung 

  • за предотвратяване на абсорбцията на замърсители, разтворени във вода
  • за подобряване на химическата устойчивост
  • за подобряване на износоустойчивостта
  • за подобряване на сцеплението

Всички бетонни повърхности подложени на механично и химично натоварване в зони за паркиране.

Опаковка

DisboXID 460: 30 и 600 kg

DisboXID 461: 30 kg

DisboXID 462: 2,5, 10 и 25 kg

DisboPOX 475 OS: 30 kg

Цвят

RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A) Специални цветове при запитване.