Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Straturi suport recomandate

Suporturi minerale cum ar fi beton, şape, tencuieli, zidării şi suprafeţe de pardoseală cu straturi vechi aderente, fără conţinut de plastifianţi. Suportul trebuie să  fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale plastice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se efectuează suprafețe de încercare.

Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului: Beton şi şapele de ciment: max. 5% greutate Şape anhidride: max. 1% greutate Şape magnezite: 2-4 % greutate Şapă de xilolit: 4-8 % greutate

Şapele din asfalt tare pot fi acoperite cu acest produs doar în mediul interior. Acestea trebuie să corespundă minim clasei de duritate IC 15 şi nu au voie să se deformeze sub acţiunea temperaturilor şi solicitărilor mecanice existente. Toate suporturile trebuie să dispună de o înclinare suficientă, ast-fel încât să fie exclusă posibilitatea acumulării apei.

Pregătirea suprafeței

Stratul suport trebuie pregătit astfel încât să respecte cerinţele enumerate mai jos. Straturile neaderente respectiv zonele cu straturi fără aderență suficientă se îndepărtează.

Straturile vechi monocomponente aderente şi straturile vechi pe bază de dispersie  fără conţinut de plastifianţi, se curăţă.  Straturile  aderente bicomponente se curăţă, se şlefuiesc sau se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer.  Golurile, defectele din  stratul suport  se repară/umple cu  Disbocret®-PCC-Mörtel şi se nivelează ulterior suprafaţa obţinută.

Pregătirea materialului

Materialul este gata preparat pentru utilizare. Se omogenizează bine înainte de aplicare.

Mod de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola sau prin pulverizare (aparat Airless fără filtru,  mărimea duzei de 0,013-0,015 inc

Construcția straturilor

Strat de grund (interior) Cu Disbon 404  Acryl-BodenSiegel diluat cu 30% apă.  În cazul șapelor din asfalt tare se poate renunța la aplicarea stratului de grund. Strat de grund (exterior) Cu CapaSol LF Konzentrat, diluat în raport volumetric 1:2 cu apă, sau OptiGrund nediluat. AcoperireStraturi suport fără fisuri: Se acoperă cu două straturi Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat. Straturi suport cu fisuri:

Se aplică un strat  Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat. În stratul încă umed, se introduce o pla-să de armare corespunzătoare (ex. Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, suprapuse cu min. 5 cm)  urmat de un strat  intermediar Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat pt. acoperire. Fisurile izolate pot fi acoperite cu benzi de plasă cu lăţime de 15-20 cm. După uscarea stratului intermediar, se va aplica un strat final.

Vopsirea bazinelor de retenţie a uleiurilor: În acest caz se va aplica minim un strat de grund şi două straturi finale nediluate. Se va ţine cont de consumul minim (950 ml/m2). 

Straturile  aplicate consecutiv se nuanţează diferit pentru evitarea zonelor neacoperite. Pentru a evidenţia straturile de vopsea, stratul 2 şi stratul 3 se vor aplica astfel încât să rămână o dungă ne-acoperită de cca. 1 cm din stratul anterior.  După terminarea vopsirii se va aplica  un indicator care va conţine informaţii despre materialele utilizate, data aplicării şi aplicator. Indicatoarele respective pot fi solicitate de la Caparol.

Indicație: pentru acoperirea suprafețelor bazinelor/încăperilor de retenţie a uleiurilor, nu se vor folosii nuanțe ColorExpress.

Decorarea alternativă a suprafeţelor:

Presărare cu fulgi: Se presară Disboxid 948 Color-Chips în stratul proaspăt aplicat iar suprafaţa astfel presărată se sigilează neted sau antiderapant. Sigilarea netedă: Pe suprafeţele exterioare se aplică Disbothan 446 PU-Klarschicht sau Disbon 405 Klarsiegel pe suprafeţe interioare. Sigilare antiderapantă: Pe suprafeţe exterioare: Disbothan 446 PU-Klarschicht 100% greutate  Disbon 947 Slidestop Rough 10% greutate Disbocolor 499 Verdünner 5-10% greutate Pe suprafeţe interioare: Disbon 405 Klarsiegel 100% greutate Disbon 947 Slidestop Fine 3% greutate Reglementările oficiale pentru acoperirile bazinelor de retenţie a uleiurilorDomeniu de utilizare: Produsul se pretează acoperirii suprafeţelor de bazine/încăperi de retenţie a uleiurilor executate din beton, tencuieli şi şape din mediul interior, iar din mediul exterior pentru depozitarea:
  • păcură conform DIN 51 603-1.
  • ulei de motor neutilizat.
  • ulei neutilizat din cutii de viteze de automobile şi de asemenea, amestecuri de hidrocarburi saturate şi aromatice cu un conţinut de substanţe aromatice <20% din greutate şi cu tem-peratura de aprindere <55°C, ca  de ex.  uleiuri izolatoare pentru transformatoare  şi uleiuri hidraulice ca Shell Diala Öl D (produs de Deutsche Shell AG) şi următoarele uleiuri hidrau-lice: NUTO H 46 de la Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 de la Shell AG, Aral Vitam GF 46 de la Aral AG, Energol HLP-HM 46 de la BP Oil Deutschland GmbH.
În cazul aplicării produsului pe suprafeţele bazinelor sau încăperilor de reţinere a uleiurilor , se va  lua în considerare certificatul general de verificare a oficiului de supraveghere a execuţiei construc-ţiilor. Acest certificat este disponibil la producător. Condiţii constructive: Prin măsurile constructive pot fi evitate apariţia fisurilor datorate contractării şi a celor datorate tasă-rii, pe fundul şi pe perimetrul bazinului/încăperii de reţinere (ex. danturare, armare, ancorare, etc.).

Se va lua în considerare cazul de solicitare „presiune exercitată de fluide”. Nu este admisă existen-ţa rosturilor de dilataţie în zona bazinelor/încăperilor de reţinere. Suprafeţele de beton, tencuieli şi şape trebuie să fie portante şi fără goluri/defecte. Colţurile interioare se vor executa sub formă de scafe. Tencuiala şi şapa trebuie să adere bine la elementele constructive portante, pereţi respectiv la fund. Suprafaţa lor trebuie nivelată cu scândură de lemn şi în nici un caz cu mistrie din oţel. Este interzisă o presărare ulterioară cu ciment. Nu este permisă existenţa trecerilor de ţevi prin pereţii bazinelor/încăperilor de reţinere, sub nivelul maxim posibil al fluidului. Zidăriile şi suprafeţele de b e-ton care nu corespund condiţiilor mai sus numite, trebuiesc ac operite cu o tencuială aderentă pe bază de ciment.  Suprafeţele de beton, tencuieli şi şape trebuie să aibă o vechime de min. 28 de zile, înaintea vopsirii acestora.

Pentru straturile suport de calitate sunt valabile următoarele norme şi cerinţe:
  • Beton: DIN EN 206-1:2001-07, DIN 1045-2:2001-07, DIN 1045-3:2001-07;
  • Tencuială:  DIN EN 998-1:2003-09, de asemenea  DIN V 18 550:2005-04, grupa de mortare CS IV respectiv PIII;
  • Șapă de beton: DIN EN 13813: 2003-01 precum DIN 18 560-3: 2006-03, Tabelul 1 - Clasa de rezistență C25/F4 asociat cu DIN 18 560-1: 2004-04, Paragraful. 7.5

Trebuie evitat efectul apei din partea posterioară a straturilor aplicate. În cazul în care apa poate penetra stratul suport dinspre partea posterioară a straturilor aplicate (apă  freatică, infiltraţii de apă, sau apă din alte surse), acesta trebuie etanşat corespunzător. În acest caz este valabil DIN 18 195 -4:200-08 etanşarea clădirilor, etanşarea împotriva umidităţii din pământ (apa capilară, apa aderen-tă) şi apa neacumulată pe plăcile de pardoseală şi pereţi, măsurători şi realizare.

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel  poate fi aplicat numai în cazul în care sunt împlinite condiţiile con-structive enumerate mai sus, în caz contrar produsul nu o să dispună de performanţele prezentate.

Indicație: Nu este rezistent la Biodiesel.

Consum

Vopsea pentru pardoseli

 

Strat de grund (interior)

 

Disbon 404 BodenFinish

cca. 150-200 ml/m2 diluat cu 30% apă

Strat de grund (exterior)

 

CapaSol LF Konzentrat

cca. 150-200 ml/m2

diluat volumetric la raportul 1:2

Vopsire

 

Disbon 404 BodenFinish

min. 2x200 ml/m2

Decorarea suprafeţei

 

Presărare de chipsuri

Disboxid 948 Color-Chips

 

cca. 30 g/m2

Sigilare netedă(exterior)

Disbothan 446 PU-Klarschicht

 

cca. 150 ml/m2

Sigilare netedă (interior)

Disbon 405 Klarsiegel

 

cca. 130 ml/m2

Sigilare antiderapantă(exterior)- cu nisip de quarț

Disbothan 446 PU-Klarschicht

Disbon 947 SlideStop Rough

Disbocolor 499 Verdünner

 

cca. 150 ml/m2

cca. 15 g/m2

cca. 8-15 ml/m2

Sigilare antiderapantă(interior)

Disbon 405 Klarsiegel

Disbon 947 Slidestop

 

cca. 130 ml/m2

cca. 4 g/m2

Vopsitorie pentru bazine de reţinere a uleiurilor

 

Strat de grund

Strat intermediar

Strat final

cca. 150-200 ml/m2 diluat cu 30% apă

cca. 400 ml/m2 nediluat

cca. 400 ml/m2 nediluat

 Consumul exact se stabilește prin efectuarea unor mostre la fața locului. 

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului: Trebuie dă fie de min. +5°C şi max. +30°C. Umiditatea relativă a aerului nu are voie să depăşească 80%. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rou

Timpul de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuiesc să fie de min. 5 ore la +20°C; în cazul vopsirilor conform criteriilor AgBB, acesta este de 24 de ore. Poate fi vopsit peste cu Disbon 404 Acryl-BodenSiegel și Disbon 405 Klarsiegel după cca. 5 ore; cu Disbothan 446 PU-Klarschicht după cca. o zi cu Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.

Uscarea/Timpul de uscare

Poate fi mers pe straturile aplicate după cca. 5 ore la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului. După cca. 3 zile poate fi supus solicitărilor mecanice. În cazul temperaturilor mai scăzute, timpii specificați se prelungesc aferent.

Curățarea uneltelor

Sculele se curăţă imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu apă călduţă sau cu apă şi săpun.