Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Здрави покрития, съдържащи полиуретан или епоксидна смола, със или без посипка от люспи (чипс).
Основата трябва да бъде суха, абсорбираща и задържаща нанесения слой, със стабилна форма, здрава, да няма разделителни вещества, прах, масла, мазнини, следи от изтъркана гума и други субстанции, действащи против адхезията.

Да не се прилага върху основи с абсорбираща способност като например бетон, подова замазка или дърво.

Подготовка на основата

Чрез подходящи мерки като например основно измитане и изсмукване (по-специално при площи с посипка от люспи /чипс/) основата трябва да се подготви така, че да изпълнява посочените изисквания. Площта се почиства евентуално допълнително с микрофибърни или поглъщащи праха кърпи.

Върху прясно нанесените покрития от реакционна смола се полага запечатка на следващия ден. При по-продължително време на изчакване покритието трябва да се шлайфа. Старите покрития се шлайфат така, че да се получи матова повърхност (до достигането на слоя с белите белези с избледняване на цвета поради начална деформация от разкъсване на материала).

Да не се използват груби шлайфащи средства, за да се избягват драскотините. Драскотините и неравностите по основата не се изравняват със запечатката.

Смесване на материала

Компонентът B (втвърдител) се добавя към компонент А (база), разбъркват се интензивно с бъркалка на ниска скорост (максимално 400 оборота/минута), докато се получи хомогенна смес без неравномерности. Материалът се пресипва в друг съд и се разбърква основно още един път (да не се обработва от съда, в който е доставен).

Съотношение на смесване

Компонент А (основна маса) : компонент В (втвърдител) = 3 : 1 тегловни части

Метод на нанасяне:

Материалът може да се нанася с четка или с валяк (с текстурен валяк от полиамид, например бояджийски валяк, 8 mm, дължина на косъма: 11 mm, фирма Ротапласт).
За постигането на равномерност трябва винаги да се нанася пресен върху пресен материал. При обработването на материала с валяк трябва да се внимава да се работи на равномерни ленти, за да се избегнат следите от валяка. Материалът дава като резултат повърхност с фина структура.


Изграждане на покриващия слой

Гладка повърхност
Материалът се нанася на тънък слой с движения на кръст. Свързаните площи се запечатват наведнъж, за да се избегнат видимите следи от застъпването.

Предотвратяваща хлъзгането повърхност
Към материала се добавят 4 тегловни % Disbon 947 SlideStop Fine, разбъркват се основно и полагането се извършва, както е описано в раздела „Гладка повърхност“. Останалият в баката материал се разбърква междувременно.

Разход

Гладка повърхност (R9)

  • DisboPUR 309 120 – 150 g/m2

Противоплъзгаща повърхност (R10)

  • DisboPUR 309 прибл. 120 – 150 g/m2
  • Disbon 947 SlideStop Fine прибл. 5-6 g/m2

Време за обработка

При температура от 20°С и относителна влажност 60% около 60 минути. По-високите температури съкращават, по-ниските удължават срока на годност за обработване.

Условия за обработка

Температура на материала, на атмосферата, на основата: Минимум 10°С, максимум 30°С.
Продуктът не бива да се обработва при температури под 10°С или под точката на кондензация, тъй като в противен случай се появяват трайни бели обезцветявания.

Относителната влажност на въздуха не бива да надвишава 75%. Температурата на основата трябва винаги да бъде най-малко с 3°С над температурата в точката на кондензация.

Време на изчакване

При температура от 20°С и относителна влажност на въздуха 60% след около 18 часа може да се ходи върху покритието и то може да се обработва по-нататък, след около 7 дни то може да понесе пълно механично и химическо натоварване. При по-ниски температури този срок е съответно по-дълъг.

Почистващи инструменти

Почистването се извършва с разредител Disbocolor 499 незабавно след употребата и при по-продължителни прекъсвания на работата.