Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Защитен слой за минерални основи за вътрешно или външно приложение, както и за вътрешни замазки с твърд асфалт, натоварвани с нормален пешеходен трафик. Одобрен за ползване както в закрити помещения, така ин а открито за покритие на повърхности на ретензионни басейни/помещения за мазут, неизползвано моторно масло и за скоростни кутии, масло за трансформатори (изолационно масло), както и за хидравлични масла. 

Характеристики

 • Висока устойчивост на удари
 • Много лесна за почистване
 • Много добра устойчивост на триене
 • Ниско износване
 • Устойчивост на UV лъчи
 • Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
 • Еластична
 • Устойчива на масла
 • Екологична, разтворима във вода

Проверена съгласно критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите с вътрешно приложение. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten –Комитет за оценка от здравословна гледна точка на продуктите предназначени за строителството) е изготвена от органите за околна среда и здравеопазване за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в помещения.

Свързващо вещество

Метакрилна дисперсия

Опаковка

Стандартна: 2,5 l; 5 l или 12,5 l

ColorExpress: 12,5 l

Цвят

Стандартен: 2,5 l и 5 l: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau

Пластмасова кофа от 12,5 l: Hellgrau, Kieselgrau, Betongrau, Mittelgrau

Специални цветове по заявка. ColorExpress:Може да се оцвети в компютъризирана система за оцветяване ColorExpress в над 28.000 цвята. Органичните оцветители (напр. кафе, вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфекционни разтвори, киселини и др. ) могат да променят цвета на боята. С това не се повлиява функционалността на продукта. 

Гланц

Матово-копринен

Съхранение

На прохладни и сухи места, предпазена от замръзване. Оригиналната, неразпечатана кофа може да се съхранява минимум 2 години. При ниски температури продуктът се складира при температура от около 20°C преди употреба.

Технически данни

 • Плътност: около 1,3 g/cm³
 • Дебелина сух слой: около 45 µm/100 ml/m²
 • Коефициент дифузионна устойчивост μ (H2O): 2 500
 • Износване съгласно Табер (CS 10/1000 U/1000 g): 190 mg/30cm³
 • Удължение при скъсване: около 40%