Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Domeniu de aplicare

Pentru suprafeţe de pardoseli minerale, sau șape din asfalt dur, la interior, solicitate la trafic redus sau mediu din domeniul casnic, industrial şi comercial.
Pentru pardoseli din garaje, subsoluri, încăperi sanitare și spălătorii (casnice).
Datorită reţetei cu emisii reduse și a rețetei verificate și monitorizate de către TÜV la substanţe dăunătoare, este adecvată în special pentru zonele „sensibile” cum ar fi: săli de aşteptare, spitale, grădiniţe, creşe, şcoli, etc.

Proprietăți

 • rezistență ridicată la lovituri
 • poate fi curățat cu ușurință
 • rezistență foarte bună la uzură
 • cu capacitate de difuziune
 • rezistă la contactul cu anvelopele – rezistă la plastifianți
 • cu emisii reduse, verificat şi monitorizat la substanţe dăunătoare
 • avizat de Institutul German pt. Tehnica în Construcții

Verificată conform criteriilor AgBB la emisiile de COV a produselor utilizate la interior. Schema de evaluare a AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea dpdv. al sănătății a produselor destinate construcţiilor) a fost efectuată conform autorităţilor de mediu şi de sănătate pentru utilizarea materialelor de construcţie în zone sensibile, de ex. în încăperi.

Liant

Rășină epoxidică bicomponentă în dispersie apoasă.

Ambalaj/Capacitate recipient

 • Standard: Găleată combi din plastic la 5 kg sau 10 kg
 • ColorExpress: Găleată combi din plastic la 5 kg sau 10 kg

Culoare 

 • Standard:
Ambalaj la 10 kg: Kieselgrau (gri pietriș), Betongrau (gri beton), Mittelgrau
Ambalaj la 5 kg: Kieselgrau (gri pietriș), Betongrau (gri beton)
Nuanțe speciale la cerere.
 • ColorExpress:

Poate fi nuanțată pe sistemele de nuanțare computerizată ColorExpress în peste 25.000 de culori. Nuanțări speciale pot fi obținute prin utilizarea culorilor din paletarul FloorColor plus. Se va utiliza, în funcţie de culoare, baza 1, baza 2, sau baza 3 pentru nuanțarea pe sistemele ColorExpress.

Este posibilă apariţia zonelor cretoase sau schimbarea nuanţei, datorită efectului radiaţiilor UV şi a intemperiilor. Coloranţii organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluţii de dezinfecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa vopselei. Solicitările mecanice prin șlefuire pot zgâria suprafața acesteia. Prin acestea, nu este influenţată funcţionalitatea produsului.

Grad de luciu

Lucios

Depozitare

La rece, în mediu uscat, ferit de îngheţ.
Poate fi depozitat min. 24 luni în recipientul original, etanș. În cazul depozitării la temperaturi mai reduse materialul se va depozita la cca. 20°C înainte de utilizare.

Date tehnice

 • Densitate:                                                             cca. 1,4 g/cm3
 • Grosimea statului uscat:                                       cca. 35 µm/100g/m2
 • Coef. de rez. la difuzie µ (H2O):                           cca. 20.000
 • Uzura conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g):    cca. 66 mg/30 cm2

Rezistență la agenți chimici

Tabel de rezistenţă chimică cu referire la DIN 53 168 la +20°C

 

7 zile

Acid acetic, 5% concentraţie

+ (V)

Acid sulfuric, ≤ 20% concentraţie

+ (V)

Acid Azotic, 10% concentraţie

+ (V)

Acid clorhidric, 10% concentraţie

+ (V)

Acid citric, 10% concentraţie

+

Amoniac, 25% concentraţie (Clorură de amoniu)

+

Xilol

+

Lichid de verificare 5*

alcooli mono- și polivalenți (metanol cu concentrație de

max. 48 %), eter glicol

+

Soluție de degivrare

+

Benzină conform DIN 51 600

+

Lichid de verificare 4*

toate hidrocarburile, de asemenea amestecuri cu conținut de benzol

(max. 5 % concentrație)

+

Skydrol (lichid hidraulic)

+

Ulei Shell Diala (lichid de răcire pentru transformatoare)

+

Explicarea semnelor: + = rezistent, (V) = colorare

* Conform directivelor de construcție și verificare pentru protecția apelor a DIBt.

Сфера на приложение

Минерални основи и замазки от твърд асфалт (закрито), с малко или средно натоварване, от частния, промишлен и търговски сектор.

Повърхности на подови настилки от гаражи, санитарни помещения и подземни помещения за велосипеди и перални. Благодарение на сертифицираната формула с ниски емисии, продуктът е подходящ за чувствителни помещения, като чакални, болници и детски градини, училища и др.

Характеристики

 • Много устойчива на удари
 • Лесна за почистване
 • Много добра устойчивост на изтриване
 • Бавно износване
 • Със способност за дифузия на водни пари
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Устойчивост срещу проникване на пластифициращи вещества – устойчивост на гуми
 • Екологична, разредима с вода
 • С ниски емисии, проверена и мониторизирана за вредни вещества от TÜV
 • Разрешена от Германски институт за строителна техника (Deutschen Institut für
 • Bautechnik)

Проверено според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите, използвани за вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в  помещения.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола, разредима с вода

Опаковка

Стандартна: Пластмасова кофа от 5kg, 10kg

ColorExpress: Пластмасова кофа от 5kg, 10kg

Цвят

Стандартен: Опаковка за 10 кg: Kieselgrau (приблизително RAL 7032), бетонно сиво (приблизително RAL 7023), Staubgrau (приблизително RAL 7037) Опаковка за 5 kg: Kieselgrau (приблизително RAL 7032), бетонно сиво (приблизително RAL 7023). Специални нюанси по заявка.

ColorExpress: Може да се тонира на компютъризирани системи за тониране ColorExpress в над 25 000 цвята. Опаковките не могат да се поставят в хомогенизатори. Пигментните пасти трябва да се хомогенизират с електрически миксер (макс. 400 об./мин.), до получаване на равномерен цвят без ивици.

Специални цветове по заявка. Може да се оцвети в компютъризирана система за оцветяване ColorExpress в над 25.000 цвята. Специални декоративни ефекти могат да се постигнат с помощта на цветове от палитрата FloorColor plus. В зависимост от желания цвят, в оцветяващите машини ColorExpress се използва база 1, база 2, или база 3. Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Гланц

Лъскав

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Оригиналната, неразпечатана кофа може да се съхранява минимум 2 години. При ниски температури трябва да се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

 • Плътност: около 1,4 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой: около 35 µm/100 г/m2
 • Коеф. на устойчивост на дифузия µH2O: около 20.000
 • Износване според Taber (CS 10/1000U/1000g): 66 mg/30cm2

Таблица за химическата устойчивост съгласно EN ISO 2812, при +20°C:

 

7 дни

Оцетна киселина, 5% концентрация

+ (C)

Сярна киселина, 20% концентрация

+ (C)

Азотна киселина, 10% концентрация

+ (C)

Солна киселина, 10% концентрация

+ (C)

Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)

+

Ксилол

+

Тестова течност гр. 5 *

+

Разтвори за размразяване

+

Бензин съгласно DIN 51 600

+

Тестова течност гр. 4 *

+

Skydrol (хидравлична течност)

+

Масло Shell Diala (охлаждаща течност за трансформатори)

+

Охлаждащи течности за трансформатори

+

Обяснение на символите: + = устойчив, (C) = оцветяване

*Отговаря на строителните и тестови норми за опазване на водите на DIBt.

(Deutsches Institut für Bautechnik = Германски институт за строителна техника).