Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Минерални основи и замазки от твърд асфалт (закрито), с малко или средно натоварване, от частния, промишлен и търговски сектор.

Повърхности на подови настилки от гаражи, санитарни помещения и подземни помещения за велосипеди и перални. Благодарение на сертифицираната формула с ниски емисии, продуктът е подходящ за чувствителни помещения, като чакални, болници и детски градини, училища и др.

Характеристики

 • Много устойчива на удари
 • Лесна за почистване
 • Много добра устойчивост на изтриване
 • Бавно износване
 • Със способност за дифузия на водни пари
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Устойчивост срещу проникване на пластифициращи вещества – устойчивост на гуми
 • Екологична, разредима с вода
 • С ниски емисии, проверена и мониторизирана за вредни вещества от TÜV
 • Разрешена от Германски институт за строителна техника (Deutschen Institut für
 • Bautechnik)

Проверено според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите, използвани за вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в  помещения.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола, разредима с вода

Опаковка

Стандартна: Пластмасова кофа от 5kg, 10kg

ColorExpress: Пластмасова кофа от 5kg, 10kg

Цвят

 • Кофа от 5kg: Kieselgrau, Betongrau
 • Кофа от 10kg: Kieselgrau, Betongrau, Mittelgrau

Специални цветове по заявка. Може да се оцвети в компютъризирана система за оцветяване ColorExpress в над 25.000 цвята. Специални декоративни ефекти могат да се постигнат с помощта на цветове от палитрата FloorColor plus. В зависимост от желания цвят, в оцветяващите машини ColorExpress се използва база 1, база 2, или база 3. Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Гланц

Лъскав

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Оригиналната, неразпечатана кофа може да се съхранява минимум 2 години. При ниски температури трябва да се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

 • Плътност: около 1,4 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой: около 35 µm/100 г/m2
 • Коеф. на устойчивост на дифузия µH2O: около 20.000
 • Износване според Taber (CS 10/1000U/1000g): 66 mg/30cm2

Таблица за химическата устойчивост съгласно EN ISO 2812, при +20°C:

 

7 дни

Оцетна киселина, 5% концентрация

+ (C)

Сярна киселина, 20% концентрация

+ (C)

Азотна киселина, 10% концентрация

+ (C)

Солна киселина, 10% концентрация

+ (C)

Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)

+

Ксилол

+

Тестова течност гр. 5 *

+

Разтвори за размразяване

+

Бензин съгласно DIN 51 600

+

Тестова течност гр. 4 *

+

Skydrol (хидравлична течност)

+

Масло Shell Diala (охлаждаща течност за трансформатори)

+

Охлаждащи течности за трансформатори

+

Обяснение на символите: + = устойчив, (C) = оцветяване

*Отговаря на строителните и тестови норми за опазване на водите на DIBt.

(Deutsches Institut für Bautechnik = Германски институт за строителна техника).