Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Полиуретанови или епоксидни, твърди или еластични слоеве със сцепление или слоеве поръсени с chips, както и слоеве от системите Disboxid MultiColor, Disboxid StoneColor и ArteFloor. Основата трябва да бъде суха, носеща, стабилна, фиксирана, без свободни чужди тела, прах, масла, мазнини, следи от гума или други разделителни вещества. 

Подготовка на повърхността

Основата трябва да се подготви чрез подходящи мерки, напр. метене или почистване с прахосмукачка (особено повърхностите поръсени с chips-ове), така че да отговаря на наложените изисквания. 

Старите слоеве се шлайфат до получаване на матова повърхност. Да не се използват полиращи инструменти с голяма гранулация, за да не се получат драскотини. Върху прясно положените слоеве на базата на реактивни смоли се нанася покритие след един ден. При ниски температури непременно трябва да се има предвид времето за обработка! При по-продължителните времена на изчакване, слоят трябва да се шлайфа . При по-ниски температури времената за чакане могат да бъдат съответствено по-дълги. Системите на базата на реактивни смоли, разтворими във вода трябва да се оставят да изсъхнат добре.

Подготовка на материала

Добавя се втвърдителя в основната маса. Хомогенизира се добре с миксер с ниски обороти 

(макс. 400 оборота/мин). Излива се в друг съд и отново се хомогенизира.

Съотношение на смесване: Основна маса : втвърдител = 5 : 1 тегловни части

Нанасяне

Продуктът може да се нанася с четка или с мече (текстурирано мече от полиамид от 8 mm, дължина на косъма 11mm). За равномерен външен вид винаги се нанася „мокро върху мокро”.  При нанасяне с мече трябва да се избягват следите оставени от мечето. 

Структура на слоевете

Гладка повърхност: Материалът се нанася равномерно с кръстовидни движения в тънък слой. Големите повърхности се обработват в един работен етап, за да се избегне появата на следи от допълнения. 

Противоплъзгаща повърхност:нВ материала се добавя 2-3 % Disbon 947 Slidestop, хомогенизира се добре и се нанася равномерно, съгласно описанието за гладки повърхности. При по-продължително прекъсване на работа, материалът отново се хомогенизира. 

Разход

Гладки повърхности Disbopur 458 PU-AquaSiegel: 80-120 g/m² в зависимост от абсорбцията на основата.

Противоплъзгаща повърхност Disbopur 458 PU-AquaSiegel: около 130 g/m² / Disbon 947 Slidestop: около 4 g/m²    

* При грубите повърхности, напр. Disboxid StoneColor-System открито/закрито е необходимо полагане на два слоя за получаване на непорьозна повърхност. Точните стойности на разхода се определят чрез извършване на опити на място.

Време за обработка

90 минути при температура +20°C  и влажност на въздуха от 60%. По-високите температури съкращават, а по-ниските удължават времето за нанасяне.

Указание: Краят на времето за нанасяне не е видим. Превишаването на това време води до изменение на гланца и на цвета, както и на устойчивостта и по-лошо сцепление. При неравномерно нанасяне е неизбежна появата на разлики в гланца. Да се избягва прекомерен разход (>200 g/m² ), в противен случай в материала се образуват мехурчета. По време на съхнене, респективно на втвърдяване, да се осигури подходящо проветряване.

Условия на нанасяне

Не се работи с продукта при температури под +10°C, В противен случай се появяват постоянни бели оцветявания по повърхността. Температурата на материала, основата и въздуха трябва да е мин. +10°C и макс. +30°C. Относителната влажност на въздуха не трябва на надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на оросяване. 

Съхнене/ време за съхнене

При температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%: може да се стъпва/да се нанася следващо покритие след около 1 ден, може да се упражни механично натоварване след около 3 дни, втвърдява се напълно след около 7 дни. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене. 

Почистване на инструменти

Инструментите се почистват веднага след ползване или при по-дълги прекъсвания на работа, с топла вода или с вода и миещ препарат.