Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Полиуретанови или епоксидни, твърди или еластични слоеве със сцепление или слоеве. Основата трябва да бъде суха, носеща, стабилна, фиксирана, без свободни чужди тела, прах, масла, мазнини, следи от гума или други разделителни вещества. 

Подготовка на повърхността

Основата трябва да се подготви чрез подходящи мерки, напр. метене или почистване с прахосмукачка (особено повърхностите поръсени с chips-ове), така че да отговаря на наложените изисквания. 

Старите слоеве се шлайфат до получаване на матова повърхност. Да не се използват полиращи инструменти с голяма гранулация, за да не се получат драскотини. Върху прясно положените слоеве на базата на реактивни смоли се нанася покритие след един ден. При ниски температури непременно трябва да се има предвид времето за обработка! При по-продължителните времена на изчакване, слоят трябва да се шлайфа . При по-ниски температури времената за чакане могат да бъдат съответствено по-дълги. Системите на базата на реактивни смоли, разтворими във вода трябва да се оставят да изсъхнат добре.

Съотношение на смесване

Основна маса : втвърдител = 85 : 15 тегловни части

Нанасяне

С четка или с  полиамидно мече (напр. мече за боядисване Rotanyl, 8 mm, дължина на косъма 11 mm, от фирма Ротапласт).

За постигане на равномерен външен вид винаги се нанася „мокро върху мокро”.  При наситените цветове е възможна появата на следи от нанасяне, ако не се работи нанася равномерно Използвайте решетка за боядисване за отделяне на излишното количество материал от мечето. Декориране на повърхносттаВърху прясно положения слой се нанася Disboxid 948 Color-Chips и се запечатва след  изсъхване, с Disbopur 458 PU-AquaSiegel, респективно противоплъзгащо покритие се получава  чрез добавяне на тегловни 2-3% Disbon 947 Slidestop.

Структура на слоевете

Гладка повърхност: Материалът се нанася равномерно с кръстовидни движения в тънък слой. Големите повърхности се обработват в един работен етап, за да се избегне появата на следи от допълнения. 

Противоплъзгаща повърхност: В материала се добавя 2-3 % Disbon 947 Slidestop, хомогенизира се добре и се нанася равномерно, съгласно описанието за гладки повърхности. При по-продължително прекъсване на работа, материалът отново се хомогенизира. 

Разход

Гладки повърхности: Disbopur 459 PU-AquaColor: около 100 g/m² Disbon 947 Slidestop Fine: около 2-3 g/m²    

* При грубите повърхности, напр. положени на закрито слоеве, трябва да се нанесат два слоя за получаване на уплътнена повърхност.Точният разход се определя чрез извършване на мостри на място.

Време за нанасяне

45 минути при температура +20°C  и влажност на въздуха от 60%. По-високите температури съкращават, а по-ниските удължават времето за нанасяне.

 Указание: Краят на времето за нанасяне не е видим. Превишаването на това време води до изменение на гланца и на цвета, както и на устойчивостта и по-лошо сцепление. При неравномерно нанасяне е неизбежна появата на разлики в гланца. Да се избягва прекомерен разход (>250 g/m² ), в противен случай в материала се образуват мехурчета. По време на съхнене, респективно на втвърдяване, да се осигури подходящо проветряване.

Условия на нанасяне

Температура на материала, основата и на въздуха:  Трябва да е мин. +10°C и макс. +25°C.Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на оросяване.

Време на изчакване

При температура на въздуха +20°C, времето на изчакване между работните етапи трябва да е мин. 16 часа и макс. 24 часа. 

Съхнене/ време за съхнене

При температура на въздуха +20°C и относителна влажност на въздуха от 60%, може да се ходи върху положения слой след около 16 часа, може да бъде подложен на механично натоварване след 3 дни и се втвърдява напълно след 7 дни. 

Почистване на инструменти Инструментите се почистват веднага след ползване или при по-дълги прекъсвания на работа, с топла вода или с вода и миещ препарат.