Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За хидрофобно импрегниране на нормални и подсилени повърхности, клинкерни фасади и др. Използва се като хидрофобен грунд, който увеличава устойчивостта на замръзване. Не се постига втвърдяване на повърхности, засегнати от атмосферни влияния.

Характеристики

  • Без съдържание на разтворители
  • На водна основа, екологично.
  • Добър разход
  • Намалява абсорбцията на вода
  • Намалява абсорбцията на хлориди
  • Увеличава устойчивостта на студ и сол
  • Не влияе на дифузионния капацитет на водните пари

Основа

Водна емулсия на основата на силан с хидрофобизиращ ефект.

Опаковка

Пластмасова кофа, 10 кg

Пластмасова кофа, 5 кg

Цвят

Прозрачен

Съхранение

На студено и сухо място, без замръзване.  Може да се съхранява 12 месеца в оригиналната опаковка. Да не се съхранява на слънце или при температури над + 30 ° C. В случай на по-ниски температури, материалът се съхранява при + 20°C преди употреба.

Технически данни

Плътност:   cca. 0,9 g/cm3