Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Импрегниращ продукт за минерални фасади, съдържаща силикати.

Забележка: Импрегниращите материали на основата на разтворители не могат да се прилагат за монолитни стени. При определени условия парите на разтворителя могат да проникнат в помещението през стените. Върхо монолитни стени използвайте Disboxan 450 Fassadenschutz или Disboxan 451 ImprägnierCreme.

Характеристики

  • Дълбокопроникваща, хидрофобна
  • Отблъсква прах и други мърсотии
  • Подсилва цвета на основата

Основа

Силоксан-акрилова смола. Съдържа разтворители.

Опаковка

10l

Цвят

Прозрачен

Съхранение

На сухо и хладно място без замръзване

Технически данни

  • Плътност:                                                             cca. 0,8 g/cm3
  • Температура на запалване :                               > 21°C