Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обхват на приложение

За пълно покриване на дефекти и кухини с дълбочина макс. 5 mm. Може да се използва в комбинация с Disbon 760 Baudispersion

Характеристики

  • Лесна подготовка
  • Ниска консумация
  • Може да се нанася механично
  • За дебелини от 1 - 5mm. Максимален размер на зърната: 0,4 mm
  • Отговаря на изискванията на EN 1504-3: Ремонт със или без статично значение
  • Сертифицирани съгласно принципите за ремонт на ZTV-ING като OS 4 (OS C) в комбинация с Disbocret® 515 Betonfarbe и OS 5a (OS D II) в комбинация с Disbocret® 518 Flex-Finish.

Основа

Циментова замазка, смесена със синтетични материали.

Опаковка

25 kg

Съхранение

Може да се съхранява минимум 9 месеца от датата на производството.

Технически данни

GМаксимално гранулиране:

Плътност на пресния разтвор:

Характеристики на втвърдения хоросан: 

Устойчивост на издърпване

0,4 mm

cca. 1.900 kg/m3

 

 28 d > 1,3 N/mm2