Disbocret® 734 Nivelliergrund

Грунд за регулиране на абсорбционния капацитет, използван с продукта Disbocret® 735 Levellierschicht.

 

Характеристики

• предотвратява появата на въздушни мехурчета в слоя на замазката

• Увеличава адхезията към основата

• предотвратява поглъщането на вода от Disbocret® 735 Levellierschicht в основата

• Свързва праха с повърхността на опората

• Високо съдържание на твърди вещества

Опаковка

 20 l

Цвят

Син

Съхранение

На хладно, без замръзване. Може да се съхранява мин. 12 месеца в оригиналната, запечатана опаковка.

Технически данни

Плътност

1,0 g/cm3