Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Решения за здравни заведения

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Fişa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Conține 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Poate provoca reacții alergice. Consiliere pentru persoane alergice: Hotline +49 180 / 530 89 28 (Germania).

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menaj

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Declarație Conținutul de substanțe

Materiale minerale de umplutură, polimer de amestec acrilat/vinilacetat, apă, glicoleter, glicol,    alcool esterificat, aditivi, conservanţi. 

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro