Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Решения за здравни заведения

Fișa Tehnică

Fișă Tehnică Nr. 404

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1629-2015 Produse epoxidice pentru pardoseli 400, 404, 442

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate

Declarație de performanță

Declarație de performanță 404