Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Варова суспензия, предназначена за покритие на повърхностни пукнатини и за изравняване на повърхностите при съхраняване на сградите – паметници. Предназначен най-вече за покритие на богати на вар мазилки, както и за реновиране на стари, абсорбиращи минерални слоеве, заедно с Histolith Schlammquarz предназначен и за шпакловане на основата.

Характеристики

  • Устойчива на неблагоприятни условия
  • Светлоустойчиво оцветяване
  • Коефициент на пропускливост на водни пари: Sd = 0,03 m
  • Нехидрофобизирана
  • Абсорбционна способност
  • Без вътрешно напрежение

Състав

Бяла вар, минерални пълнители и пигменти, малко количество органични добавки (ленено масло) за подобряване на устойчивостта на неблагоприятни условия и условията на обработка.

Разфасовка

25Kg

Цвят

Бял. Оцветява се по заявка. При нанасяне на крайния покривен слой, върху съседни повърхности се нанася материал от една производствена партида, а материалите от различни партиди се разбъркват помежду  им.

Може да се оцвети с оцветители Calcino-Color както и с оцветители устойчиви на вар и със сухи пигменти. Предварително се извършват проби за проверка на съвместимостта на  оцветителите.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1,5 g/cm3