Histolith Algen-Entferner

Воднист разтвор за обработка на повърхности замърсени с водорасли, плесени или гъби.

Сфера на приложение

За обработка на повърхности, замърсени с водорасли, плесени или гъби, като подготовка за нанасяне на следващи слоеве.

 

 

Свойства

Histolith® Algen-Entferner е воднист биоциден микро разтвор, ефикасен за дезинфекция, без съдържание на хлор.

 

 

Основа на материала

Катионно повърхностно активно вещество във воден разтвори и добавки.

 

 

Oпаковка

10 l

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 1,0 g/cm3