Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Подготовка на основата

Замърсените външни повърхности  се почистват със струя гореща вода или с 

парна струя. Пълзящите растения се

отстраняват механично или се запалват. 

Вътрешните повърхности, замърсени с мухъл се измиват с четка или се остъргват.

 

 

Начин на нанасяне

Histolith® Algen-Entferner се нанася неразреден с четка и се оставя за оставя да изсъхне добре

 

 

Разход

Около 50-150 ml/m2, Според абсорбцията на основата

 

 

Условия за обработка

+5°C температура на основата и средата.

 

 

Време за изсъхване

Могат да се нанасят други материали едва след пълно изсъхване на основата, т.е. след поне 12 часа.

 

 

Eкологични препоръки

Почистените и обработени с Histolith® Algen-Entferner повърхности не се мият след това, така че да няма остатъчна вода. Ако външните повърхности се измият с Histolith® Algen-Entferner, разлетите количества материал се предават в специално оборудвани  пречиствателни станции, така че  катионното повърхностно активно вещество да се дезактивира.

 

Histolith® Algen-Entferner не трябва да се излива в канализации колектори наотпадни дъждовни води или колектори на повърхности води.

 

При фасадни работи, растенията, храстите и земята се покриват с оглед защитата им от отровното действие на продукта при контакт с тях. Растенията се увреждат само при директен контакт на материала, напръскан върху повърхността им.

 

Материалът, достигащ до почвата трябва да се прихване и неутрализира. По такъв

начин не се замърсява почвата или подземните води.

 

 

Почистване на инструментите

Измиват се с вода веднага след употреба.