Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

За обработка на повърхности, замърсени с водорасли, плесени или гъби, като подготовка за нанасяне на следващи слоеве.

 

 

Свойства

Histolith® Algen-Entferner е воднист биоциден микро разтвор, ефикасен за дезинфекция, без съдържание на хлор.

 

 

Основа на материала

Катионно повърхностно активно вещество във воден разтвори и добавки.

 

 

Oпаковка

10 l

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 1,0 g/cm3