Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са твърди, чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

 

 

Подготовка на основата

Неизмазани зидове от естествен камък, ,

тухли, варовиков камък, бетонни блокчета и  неизмазан бетон, минерални бои.

 

При подготовка на основата се отстраняват замърсяваният и разделителните елементи. Трябва да

се предотврати остатъчната влага от

пукнатини, фуги и дупки.

 

Преди импрегниране естественият камък се укрепва с Histolith® Steinfestiger

 

 

Подготовка на материала

Преди нанасяне се разклаща добре. Histolith®

Leinölfarbe се нанася в посока на влакното и се обработва добре. Материалът се нанася винаги в тънък слой, като се избягва натрупване на излишен материал, който може да доведе до появата на гънки. Ако се налага може да се разреди с макс. 10% Caparol AF- Verdünner

 

 

Подготовка на материала

Смесва се 1 тегловна част концентриран разтвор с 9 части чиста питейна вода. Смесва количество, което може да се нанесе за 12 часа. 

 

 

Начин на нанасяне

Смесеният материал (разреден) се нанася с четка или с пръскане. Използват се уреди за пръскане Airless с ниско налягане.

 

Материалът се нанася мокро върху мокро в няколко слоя (поне 2), в зависимост от абсорбцията

 

 

Разход

Около 20-40 ml/m2 концентриран материал (=около 200 до 400 ml/m2 разреден материал) на слой, според абсорбцията на основата. Точният разход се определя с проби за всеки отделен обект.

 

 

Условия за обработка

+ 5°C до + 30°C температура на основата и средата.

 

 

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, материалът добива устойчивост срещу дъждове след 4 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето на съхнене се удължава.

 

 

Важно

При повърхностите със светъл цвят, нанасянето на продукта може да причини потъмняване на цвета.

 

 

Защитни мерки

Околните участъци на боядисваните повърхности се покриват внимателно,  особено стъклените, керамични, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.

 

 

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.