Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

За хидрофобно импрегниране на абсорбиращи външни минерални   повърхности.

 

 

Свойства

силно хидрофобен

не възпрепятства дифузията на водни пари

пропусклив на CO2

устойчив на ултравиолетови лъчи и на алкални продукти 

 

 

Основа на материала

Водниста микроемулсия   на силан и водниста микроемулсия насилоксанов олигомер.

 

 

Oпаковка

1 и 5 л.

 

 

Цвят

Прозрачен

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 1,0 g/cm3