Histolith Fassadenschutz

Хидрофобно импрегниране.

Сфера на приложение

За хидрофобно импрегниране на абсорбиращи външни минерални повърхности.

 

 

Свойства

Силно хидрофобно

не възпрепятства дифузията на водни пари

пропускливo на CO2

устойчивo на ултравиолетови лъчи и на алкални продукти 

 

 

Основа на материала

Силоксанов олигомер, съдържащ разтворители

 

 

Oпаковка

10 l

 

 

Цвят

Прозрачен

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 0,8 g/cm3