Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

За хидрофобно импрегниране на абсорбиращи външни минерални повърхности.

 

 

Свойства

Силно хидрофобно

не възпрепятства дифузията на водни пари

пропускливo на CO2

устойчивo на ултравиолетови лъчи и на алкални продукти 

 

 

Основа на материала

Силоксанов олигомер, съдържащ разтворители

 

 

Oпаковка

10 l

 

 

Цвят

Прозрачен

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 0,8 g/cm3