Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са твърди, чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

 

 

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P I, P II и PIII:

Минералните натрупвания по повърхността се почистват от новите мазилки с Histolith® Fluat, спазвайки се следните времена на съхнене: група

хоросани P I - поне 4 седмици, група

хоросани P II и P III - 2 седмици.

 

Стари небоядисани мазилки от група хоросани P I, P II и P III и стари минерални слоеве:

Преди нанасяне на нови слоеве се отстраняват минералните наслагвания и замърсяванията от повърхността с

Histolith® Fluat.

 

 

Начин на нанасяне

Histolith® Fluat се разрежда с 3 до 5 тегловни части вода и се нанася с четка от долу нагоре. Максимално време на реакция: 5-10 минути, да се избягва изсъхване.

 

След получената реакция, характеризираща се с кипене (образуване на пяна), се измива с много чиста вода. 

 

В отделни случаи процедурата трябва да се повтори, за да се отстрани изцяло слоя минерални натрупвания по повърхността или замърсяванията. 

 

Промивната вода се събира и обезврежда съгласно действащите разпоредби

 

 

Разход

Около 30-50 ml/m2, според основата

 

 

Условия за обработка

+ 8°C температура на основата и средата.

 

 

Време за изсъхване

Следващите слоеве се нанасят едва след цялостно изсъхване на основата,  което означава поне 12 часа.

 

 

Важно

При повърхностите със светъл цвят, нанасянето на продукта може да причини потъмняване на цвета.

 

 

 

 

Защитни мерки

Околните участъци на боядисваните повърхности се покриват внимателно,  особено стъклените, керамични, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.

 

 

Почистване на инструментите

Измиват се с вода веднага след употреба.