Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Повърхностите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, възпрепятстващи сцеплението, сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Външни повърхности

Нови мазилки от групи хоросани P I, P II и P III: Новите повърхности не се обработват преди нанасяне на продукта за следния период време:  от група хоросани P I минимум 4 седмици, от група хоросани P II и P III - 2 седмици. Минералните наслагвания по повърхността се отстраняват с Histolith® Fluat.

Небоядисани стари мазилки и стари минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Нанася се един слой грунд  Histolith® Kristallin-Fixativ, разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1 , в зависимост от степента на абсорбция на основата. 

Поправки на мазилки: Хоросанът за поправка трябва да съответства на вида и структурата на старата мазилка. Поправените участъци трябва да са добре втвърдени преди нанасяне на крайния слой. Всички поправени повърхности се покриват с Histolith® Fluat, след което се измиват.

Естествен камък: Подходящи основи са само абсорбиращите естествени камъни. Според възможностите се нанася един пробен слой и се проверява съвместимостта на боята. Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Преди боядисване, почистените с пясъкоструене естествени камъни се укрепват с Histolith® Steinfestiger.

Важно: При естествените камъни съдържащи водоразтворими вещества, е възможна появата им на повърхността, в покривния слой и образуването на петна. 

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват. След изсъхване, върху повърхността се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата за нанасяне на материалите, трябва предварително да се консултирате с наш представител на място или с техническия ни персонал. 

Вътрешни повърхности

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Новите мазилки се оставят необработени поне 2- 4 седмици. Отстраняват се минералните наслагвания от повърхността с  Histolith® Fluat.

Гипсови мазилки от група хоросани PIV: Върху твърдите мазилки се нанася: един основен слой Histolith® Innengrund. Меките мазилки се укрепват с Histolith® Spezial-grundierung. Гипсовите мазилки с минерални наслагвания по повърхността се шлайфат и се почистват от прах, нанася се един слой грунд Histolith® Spezial-grundierung. След като изсъхнат се нанася един междинен слой Histolith® Innengrund.

Гипскартонени плоскости: Ръбовете се шлайфат. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Меките плоскости се укрепват с Histolith® Spezial-grundierung. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Върху  плоскостите, съдържащи водоразтворими вещества или оцветяващи материали се нанася един основен слой Caparol AquqSperrgrund.

Гипсови строителни плоскости: Нанася се основен слой Histolith® Innegrund.

Бетон: Отстраняват се евентуалните следи от вещества намаляващи сцеплението.

Стари носещи слоеве матова дисперсионна боя: Повърхностите се почистват добре. Нанася се основен слой Histolith® Quarzgrund, разреден с  10% Histolith® Silikat- Fixativ.

Слоеве боя съдържаща лепило: Измива се основата. Нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung.

Повърхности замърсени с мухъл: Мухълът се измива. След изсъхване на повърхността се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, трябва да се консултирате предварително с наш представител на място или с техническия ни персонал.

Начин на нанасяне

В зависимост от желания ефект, може да се нанася с четки, с мече, с естествена гъба или с парцал.

Структура на слоевете

Слой лак върху естествен камък; Основен слой, междинен слой и краен слой; Декоративни слоеве лак, нанесени върху стени.

Силно и неравномерно абсорбиращите минерални основи, както и основите с минерална повърхност: грундират се с Histolith® Silikat- Fixativ, разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от абсорбцията на основата. В зависимост от желаната структура, се използва Histolith® Lasurgrund или Histolith® Außenquarz като основен или междинен слой, в бял цвят или оцветен според следващия слой лак (оцветен в светли цветове).

Разход

Около 80-100 ml/m2 за слой, върху равни повърхности. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При температура от +20 ̊ С и 65 % относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след около 12 часа и може да се нанася следващ слой; след 24 часа е устойчив на дъждове. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.

Важно: За предотвратяване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, „мокро върху мокро”. Не се препоръчва за хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Да не се нанася под преките слънчеви лъчи, високи температури, при много силен вятър, изключително висока влажност на въздуха, по време на дъжд. Ако се налага могат да се използват защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Защитни мерки: Съседните на боядисаните повърхности се покриват, като например повърхности от стъкло, керамика, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след употреба.