Histolith Kristalin-Fixativ

Свързващо вещество на базата на водно стъкло за Histolith® Kristallin-Farbkomponente

Сфера на приложение

Histolith® Kristallin-Fixativ се използва като:

  • свързващо вещество за Histolith® Kristallin-Farbkomponente
  • като разреждащ материал за регулиране консистенцията на боята Histolith® Kristallin
  • грунд за втвърдяване и изравняване на слоевете със силна или неравномерна абсорбция

Характеристики

Histolith® Kristallin-Fixativ реагира в специален процес на силикатизация на минералните слоеве, поради което има много добра устойчивост към неблагоприятните условия. Други характеристики на Histolith® Kristallin-Fixativ sunt:         

  • висока пропускливост на водни пари и на CO2
  • не се раздува
  • незапалим
  • не съдържа разтворители

Свързващо вещество

Калиево водно стъкло без органични компоненти

Разфасовка

10L

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пластмасови контейнери.

Технически данни

  • Плътност: около 1,2 g/cm3