Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Средната им дебелина трябва да е 5 мм. Леките мазилки не се приемат. Преди боядисване новите мазилки се оставят необработени по следния начин: група хоросани P I - поне 4 седмици, група хоросани P II и P III - 2 седмици. Минералните наслагвания по повърхността се отстраняват с Histolith® Fluat.

Стари небоядисани мазилки и стари чисти минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя.

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват. След като повърхността изсъхне се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, се налага предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Нанасяне

Като грунд, Histolith® Kristallin-Fixativ sсе нанася добре върху основата с четка.

Структура на слоевете

Като свързващо вещество за системата Histolith® Kristallin: 10 литра Histolith® Kristallin-Farbkomponente (съдържанието на един съд) се смесва добре с 5 литра Histolith® Kristallin-Fixativ, ръчно или механизирано, до получаване на хомогенна основна боя без бучки материал. Да се използват само чисти миксери. За регулиране консистенцията на основната боя: Histolith® Kristallin-Fixativ разреден с вода в пропорция 1:1.

За грундиране на основи с висока или неравномерна абсорбция: Histolith® Kristallin -Fixativ , разреден с вода в пропорция 1:1 до 1:2, в зависимост от абсорбцията на основата.

Разход

  • нанесен като грунд: около 70-100 ml/m2, в зависимост от абсорбцията на основата.
  • като свързващо вещество за Histolith® Kristallin-Farbkomponente: около 65-75 ml/m2 при нанасяне върху равни повърхности.

При грапави повърхности разходът расте. Точният разход се определя с проби на място.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха трябва да се спазват 12 часа пауза между всеки слой.

Важно: Да не се нанася при преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага, използвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Защитни мерки: Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, клинкера, естествения камък, метала и дървото.

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.