Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Histolith® Kristallin-Fixativ се използва като:

  • свързващо вещество за Histolith® Kristallin-Farbkomponente
  • като разреждащ материал за регулиране консистенцията на боята Histolith® Kristallin
  • грунд за втвърдяване и изравняване на слоевете със силна или неравномерна абсорбция

Характеристики

Histolith® Kristallin-Fixativ реагира в специален процес на силикатизация на минералните слоеве, поради което има много добра устойчивост към неблагоприятните условия. Други характеристики на Histolith® Kristallin-Fixativ sunt:         

  • висока пропускливост на водни пари и на CO2
  • не се раздува
  • незапалим
  • не съдържа разтворители

Свързващо вещество

Калиево водно стъкло без органични компоненти

Разфасовка

10L

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пластмасови контейнери.

Технически данни

  • Плътност: около 1,2 g/cm3