Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи. Спазвайте указанията уточнени във ВОБ, част В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Външни повърхности

Мазилки от групи хоросани PI, P II и P III: Преди боядисване новите мазилки се оставят необработени по следния начин: група хоросани P I - поне 4 седмици, група хоросани P II и P III - 2 седмици. Минералните наслагвания се отстраняват с Histolith® Fluat.

Стари небоядисани мазилки и стари минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Нанася се един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от абсорбцията на основата.

Поправка на мазилки: Хоросанът за поправка трябва да съответства на предходната мазилка по отношение на вида и структурата и. Поправената повърхност трябва да се втвърди добре преди нанасяне на крайния слой. Поправените повърхности се покриват с Histolith® Fluat, след което се измиват.

Тухлен зид: Само абсорбиращите тухлени зидове са подходящи за полагане на продукта. Да не се нанася върху стени от печени тухли или клинкер. Изпробва се съвместимостта на боята с основата. Повърхността се почиства добре. Поправят се повредените фуги хоросан. Нанася се един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1 в зависимост от абсорбцията на основата. 

Естествен камък: Само абсорбиращи естествени камъни са подходящи за основа. Ако е възможно се нанася един пробен слой и се проверява съвместимостта на боята. Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Преди боядисване, почистените с пясъкоструене естествени камъни се укрепват с Histolith® Steinfestiger.

Важно: При естествените камъни съдържащи водоразтворими вещества, е възможна появата им на повърхността и образуването на петна.

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват. След като повърхността изсъхне се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, се налага предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Вътрешни повърхности

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II  P III: Новите мазилки се оставят необработени поне 2- 4 седмици. Минералните натрупвания по повърхността се отстраняват с Histolith® Fluat.

Гипсови мазилки от група хоросани PIV: Върху твърди мазилки: нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Меките мазилки се укрепват с Histolith® Spezial-grundierung. Гипсовите мазилки с минерални натрупвания по повърхността се шлайфат и се почистват от прах, нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung. След като изсъхне се нанася един междинен слой Histolith® Innengrund.

Плоскости гипскартон: Ръбовете се шлайфат. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Меките плоскости се укрепват с Histolith® Spezial-grundierung. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Върху плоскостите, съдържащи водоразтворими или цветни материали се нанася един основен слой Caparol AquqSperrgrund.

Гипсови строителни плочи: Нанася се основен слой Histolith® Innegrund.

Бетон: Евентуалните следи от разделителни вещества се отстраняват.

Тухлени зидове: Повърхността се почиства добре. Поправят се повредените фуги хоросан. Върху тухлите, съдържащи водоразтворими или цветни материали се нанася един основен слой Caparol AquqSperrgrund.

Стари носещи слоеве дисперсионна боя: Повърхността се почиства добре.

Слоеве боя на базата на лепило: Измиват се до основа. Нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung.

Повърхности, замърсени с мухъл: Мухълът се измива. След изсъхване на повърхността се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, се налага предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Начин на нанасяне

При историческите обекти се препоръчва материалът да се нанася с четка.

Структура на слоевете

Минерални основи със слаба или неравномерна абсорбция: Нанася се един основен и краен слой Histolith® Silikat-Fixativ, разреден с макс. 5%.

Минерални основи със слаба и неравномерна абсорбция и основи с песъчлива повърхност:  Нанася се един основен слой Histolith® Silikat- Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от абсорбцията на основата.

Като междинен слой се нанася Histolith® Mineralin, разреден с макс. 5% Histolith® Silikat-Fixativ

Нанася се краен слой Histolith® Mineralin, разреден с макс.5% Histolith® Silikat-Fixativ. Алтернативно може да се положи един краен слой Histolith® Aussenquarz респективно в закрити помещения може да се положи един краен слой Histolith® Bio Innensilikat или Histolith® Raumquarz.

Нанасяне с мистрия: Histolith® Mineralin се смесва с 30% Histolith® Schlammquarz до получаване на солидна консистенция, лесен за нанасяне. Може да се нанася с права пердашка или със стоманена маламашка. Накрая повърхността се заглажда.

Разход

Около 400-500 g/m2 при нанасяне върху гладки повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху грапави повърхности. Точният разход се определя след извършване на проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 12 часа и може да се нанася нов слой след. След 24 часа придобива устойчивост на дъжд. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето на съхнене се удължава.

Инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.

Важно: За предотвратяване появата на следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, „мокро върху мокро”. Не се препоръчва за повърхности акумулиращи вода. Да не се нанася при преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага, използвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Защитни мерки: Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, клинкера, естествения камък, метала и дървото