Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Преди боядисване новите мазилки се оставят необработени по следния начин: група хоросани P I – поне 4 седмици, група хоросани P II и P III - 2 седмици. Минералните наслагвания се отстраняват с Histolith® Fluat.

Стари небоядисани мазилки и стари чисти минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя.

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват. След изсъхване на повърхността се нанася материалът Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре.

По отношение структурата на нанасяне на материалите е необходима предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Нанасяне

Като грунд, Histolith® Silikat-Fixativ се нанася върху основата с четка.

Структура на слоеве

За грундиране на основи със силна или неравномерна абсорбция: Histolith® Silikat-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от абсорбцията на основата.

Разредител за силикатни дисперсионни бои от гамата Histolith®: Обработват се според указанията за всеки отделен продукт Histolith®

Разход

Ранесен като грунд, около 100-200 ml/m2, в зависимост от абсорбцията на основата. При нанасяне върху грапави повърхности разходът расте. Точният разход се определя  с проби на място.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за съхненене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха: 12 часа след грундиране може да се нанесе следващ слой.

Важно: Да не се нанася под преки слънчеви лъчи, при високи температури, силен вятър, висока влажност на въздуха, при мъгла или дъжд. Ако се налага използвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Защитни мерки

Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, клинкера, естествения камък, метала и дървото.

Почистване

Измиват се с вода, веднага след употреба.