Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се предпазят очите и кожата от пръски материал. При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Съседните повърхности от стъкло, керамика, метал, естествен камък или лак, на повърхността, върху която се нанася продукта се покриват. Случайно попадналите върху тях пръски се измиват веднага с вода.

Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се ленено масло). Поради това трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре на открито, преди да се изхвърлят на боклука.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

на този продукт (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. <1 g/l ЛОС.