Histolith Emulsion

Специално, реверзибилно свързващо вещество за лакирани покривни слоеве

Сфера на приложение

Histolith®   Emulsion   е прозрачно свързващо вещество за получаване на лакирани покривни слоеве, предназначенo за архитектурни паметници.

Характеристики

  • реверзибилна, може да се отстрани с вода
  • може да се положи в няколко слоя
  • без вътрешно напрежение
  • матова
  •  висока пропускливост на водни пари sd < 0,02 m
  • висока пропускливост на CO2
  • не съдържа разтворители

Състав

Водниста емулсия

Разфасовка

10L

Цвят

Бял-прозрачен

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1,2 g/cm3