Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P I, P II   и P III: Новите мазилки се оставят необработени поне 2- 4 седмици. Преди боядисване, върху повърхността се нанася Histolith® Fluat, след което се измива.

Стари небоядисани мазилки от групи хоросани P I, P II и P III, и стари минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Песъчливите мазилки се укрепват с Histolith® Spezialgrundierung.

Стари, носещи слоеве дисперсионна боя: Повърхността се почиства добре. Нанася се един слой грунд Histolit® Emulsionsfarbe, разреден с 10% вода. Старите лъскави слоеве се шлайфат, за увеличаване на сцеплението им. Нанася се един слой грунд Capagrund Universal.

Мазилки на базата на гипс от група хоросани P IV и гипс за орнаменти: Меките гипсови мазилки се укрепват с Histolith®  Spezial-grundierung. Гипсовите мазилки с минерални натрупвания по повърхността се шлайфат и се почистват от прах,нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung.

Слоеве боя на базата на лепило: Измиват се до основа. Нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung.

Повърхности, замърсени от мухъл: Мухълът се измива.След изсъхване на повърхността се нанася Histolith® Algenentferner и  се оставя да изсъхне добре. Що се касае структурата на нанасяне на материалите,  предварително трябва да се консултирате със специалист на място или с техническия ни отдел.

Начин на нанасяне

С четка, с къси движения. Като декоративна техника се нанася с четки, парцали и др.

Структура на слоевете

Основен слой: Един основен слой  Histolith® Emulsionsfarbe, разреден с макс. 10% вода. Изтритите, прахообразни и/или силно абсорбиращи слоеве се укрепват Histolit® Spezialgrundierung.

Лакирани слоеве: Могат да се получат при разреждане на Histolith® Emulsionsfarbe с Histolith® Emulsion. Пропорциите се определят предварително, с проби.

Възможно е оцветяване със сух пигмент, като съвместимостта с пигмента се определя предварително с проби.

Разход

Около 80-100 ml/m2 на слой, при нанасяне върху равни повърхности . При нанасяне върху грапави повърхности разходът нараства. Точните разходни норми се определят с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва по повърхността след 4-6 часа и може да се нанесе следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Важно:  За предотвратяване появата на следи от добавени участъци, трябва да се боядисва на една ръка, „мокро върху мокро”

 

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.

Важно: За предотвратяване появата на следи от добавени участъци, трябва да се боядисва на една ръка, „мокро върху мокро”. При нанасяне с пръскане Airless, боята трябва да се разбърка добре и да се прецеди преди ползване.

Защитни мерки: Околните участъци на боядисваните повърхности се покриват внимателно,  особено стъклените, керамични, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.