Histolith Emulsionsfarbe

Реверзибилна интериорна боя , с казеин/албуминоидни или желатинени свързващи вещества