Histolith Raumquarz

Силикатна дисперсионна боя, съгласно DIN 18 363, глава 2.4.1. За вътрешни помещения, подложени на голямо натоварване