Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P I, P II и P III: Новите мазилки се оставят необработени преди боядисване, по следния начин: група хоросани P I – поне 4 седмици, група хоросани  P II и P III – 2 седмици.

Минералните натрупвания по повърхността се отстраняват Histolith® Fluat. Нанася се един слой грунд Histolith Quarzgrund. Като междинен слой се нанася Histolith® Innengrund.

Стари небоядисани мазилки и стари минерални основи: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се слоевете с намалено сцепление. Нанася се един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ, разреден с вода в пропорция от 2:1 до 1:1, според абсорбцията на основата. Като междинен слой се нанася Histolith® Quarzgrund.

Стари повърхности с дисперсионна боя, в добро състояние: Повърхността се почиства добре. Нанася се един слой грунд Histolith® Quarzgrund, разреден с макс., 10 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Вътрешни повърхности: Стари небоядисани мазилки P I, P II и P III и стари минерални основи: Новите мазилки се оставят необработени 2-4 седмици. Минералните натрупвания по повърхността се отстраняват с Histolith® Fluat.

Гипсови мазилки от група хоросани PIV: При нанасяне върху твърди мазилки: полага се един слой Histolith® Innengrund.

Меките мазилки се укрепват с Histolith® Spezialgrundierung. Гипсовите мазилки с минерални натрупвания по повърхността се шлайфат и се почистват от прах; нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung. След като изсъхнат добре се нанася един междинен слой Histolith® Innengrund. 

Плоскости гипскартон: Ръбовете се шлайфат. Нанася се един слой грунд Histolith® Innengrund. Меките плоскости първо се укрепват с Histolith® Spezialgrundierung. Върху плоскостите, съдържащи водоразтворими вещества или оцветяващи материали се нанася един основен слой Caparol AquqSperrgrund.

Гипсови строителни плочи: Нанася се един слой грунд Histolith Innengrund. Слоеве боя на базата на лепило: Измива се до основа. Грундира се с Histolith® Spezialgrundierung.

Подготовка на материала

Материалът се разбърква добре. Ако се налага, може да се разреди с макс. 2%. Histolith® Silikat-Fixativ за регулиране на консистенцията.

Начин на нанасяне

Нанася се със стоманена мистрия, веднага след което се структурира с инструменти за моделиране.

Разход

Според желаната структура: 2-3 kg

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва по повърхността след 12 часа и може да се нанесе нов слой; след 24 часа придобива устойчивост на дъждове. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Важно: В зависимост от състоянието на основата и  метеорологичните условия е възможна появата на малки разлики в цвета или на петна. Да не се нанася под действието на преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, много висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага, ползвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта. Не се препоръчва за хоризонтални или акумулиращи вода повърхности.

Защитни мерки: Околните участъци на боядисваните повърхности се покриват внимателно,  особено стъклените, керамични, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.