Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Фина силикатна мазилка, предназначена за структурирани декоративни слоеве, както и за изравняване на неравни основи.

Характеристики

  • висока пропускливост на водни пари
  • не е термопластична
  • без напрежение
  • не образува пукнатини при съхнене

Състав

Калиева стъклена вода, светлоустойчиви минерални пигменти,минерални пълнители, акрилна смола (<5%).

Разфасовка

25 kg

Цвят

Бял. По заявка може да се оцвети. Възможно е оцветяване със Sylitol-Volltonfarbe до макс. 3%.

Поради употребата на естествени минерални пълнители са възможни изменения на цвета. Поради това се препоръчва при полагане върху съседни повърхности да се използва само материал от същата производствена партида, като материалите от различни партиди се разбъркват помежду им.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.