Histolith Trass-Kalkputz

Варова мазилка със Suevit-Trass, за външно и вътрешно приложение

Сфера на приложение

Междинен или краен слой варова мазилка за зидове, за външно и вътрешно приложение.

Характеристики

  • Гранулация 0 - 4 mm
  • Хоросан от група P II a
  • Якост на натиск > 2,0 N / mm ²
  • Висока пропускливост на водни пари: μ около 10
  • Устойчива на замръзване
  • Нанася се ръчно или механизирано

Основа на материала

Вар Trass с добавка на минерални материали, съгласно DIN EN 13139.

Опаковака

30kg чувал; силоз по заявка

Цвят

светло кафяв

Съхранение

12 месеца от датата на производство, съхранявана на сухи места.