Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Подходяща за зидане, DIN 1053. Не е подходяща за зидове с влага и соли. DIN 18550 ВОБ, глава В, DIN 18350.

Подготовка на основата

Основите трябва да са чисти, носещи, сухи, без мазни петна или други вещества намаляващи сцеплението. Почистете основата. Повърхността се навлажнява леко. Мазилката се нанася върху Histolith Trass-Vorspritzputz и се оставя да се втвърди.

Подготовка на материала

Histolith Trass-Kalkputz се нанася ръчно или с машина за подготвяне на хоросани.

Смес с вода: около 7 л / чувал

Време за обработка: около 120 мин.

Начин на нанасяне

Нанесете един слой от продукта с дебелина 15 - 20 мм, върху обработената грапава и суха повърхност. След спазване на достатъчно време на съхнене може да се нанесе втори слой от материала. Дебелината на средния слой при външните повърхности трябва да е 20 мм (минимална допустима: 15 мм), а за вътрешните повърхности е 15 мм (минимална допустима: 10 мм). Ако се желая постигане на гладка повърхност, върху напълно изсъхналата мазилка Histolith Trass-Kalkputz може да се нанесе  Histolith Feinputz (фина мазилка) или един слой фин минерален хоросан Histolith Renovierspachtel, който се изглажда.

Структура на слоевете

При външните повърхности трябва да се положи краен слой с много висока пропускливост на водни пари. Препоръчват се силикатните дисперсионни бои Histolith и боите на базата на вар.

Разход

около 1,4 kg/ 1m² / 1mm дебелина на слоя.

Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимална температура за работа на материала, въздуха и основата: Мин. +5°C

Продуктът не трябва да се нанася при преки слънчеви лъчи или върху нагорещени повърхности, при силен вятър, мъгла или дъжд, висока атмосферна влага или опасност от замръзване и т.н., или повърхностите трябва да се предпазят чрез подходящи средства.

Време за изсъхване

По 1 ден mm дебелина на слоя / 1 ден, преди нанасяне на следващи слоеве. През сухия сезон повърхността ще се предпази от бързо, преждевременно съхнене.

Почистване на инструментите

Измиват се с вода, веднага след употреба.