Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Небоядисано дърво: Нови дървени строителни елементи: шлайфат се по посока на влакното, почистват се добре и се отстраняват излезлите на повърхността съдържащи се материали, като например, смолите. Отстраняват се заострените ръбове.

Старо, изменено  дърво: шлайфа се до носещ слой или повърхността се подравнява с остъргващи ножове и се почиства внимателно. Отстраняват се заострените ръбове.

Стари носещи слоеве: Слоевете покрити с масла и алкидни лакове се шлайфат добре.

Дисперсионни бои и акрилни лакове: Отстраняват се.

Гипсови мазилки и орнаменти: Повредените слоеве се отстраняват. Структурата им се обновява с мазилка/хоросан за орнаменти и се оставя да изсъхне. Като основен слой се нанася Histolith Leinofarbe, разреден с 30% Caparol AF-Verdunner.

Подготовка на материала

Преди нанасяне се разклаща добре. Histolith® Leinölfarbe се нанася в посока на влакното и се обработва добре. Материалът се нанася винаги в тънък слой, като се избягва натрупване на излишен материал, който може да доведе до появата на гънки. Ако се налага може да се разреди с макс. 10% Caparol AF- Verdünner.

Структура на слоевете

Импрегниране: Дъбово дърво на закрито и открито: импрегнира се с един слой Histolith® Leinölfarbe , разреден с 30% Caparol AF-Verdünner.

Иглолистно дърво на открито: с Capalac Holz-Impragniergrund.

Иглолистно дърво на закрито: с Histolith® Leinölfarbe, разреден с 30% Caparol AF-Verdünner.

Основен слой: Histolith® Leinölfarbe

Междинен слой: Histolith® Leinölfarbe

Краен слой: Histolith® Leinölfarbe

Начин на нанасяне

Нанася се с четка

Разход

Oколо 80-100 ml/m2 на слой при нанасяне върху равни повърхности. Разходът расте при нанасяне върху грапави повръхности. Точният разход се определя с проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 10°C температура на основата и средата.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, Histolith® Leinölfarbe изсъхва след  24 часа и може да се нанесе нов слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето на съхнене се удължава. 

По време на съхнене в дълбочина на материала, което може да варира в зависимост от условията на обекта дори до 4 седмици, повърхността се защитава от механични действия и от прах.

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след употреба.