Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Условия за обработване

От 5 до 30 °С температура на зидарията.

AGRO AQUASTOP се нанася чрез инжектиране в зидария. Преди инжектиране се почистват отворите от прах с въздух (издухване с ръчна помпа или компресор). Вкарва се възможно най-много материал в зидарията. Пълното пълнене на дупките с материал се постига чрез изтегляне на тръбичката, с която се пълни,  с ниска скорост и едновременно инжектиране.

Разстоянието между отворите и техният диаметър се избират в зависимост от абсорбцията на зидария, така че те могат да се различават при различните обекти.

AGRO AQUASTOP се нанася в отвори, хоризонтално изпълнени в циментовия материал между тухлите. Обикновено се препоръчва пукнатините да са между 9-12 cm и диаметър 12 mm. Дълбочината на отворите е избрана да бъде с 2 до 3 см по-малка от дебелината на зидарията.