Подходящи основи

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. 

Метод на нанасяне

Материалът може да се нанася с четка, валяк чрез безвъздушно шприцоване с машина тип (Airless).

  • Ъгъл на разпръскване : 40–50°
  • Дюза: 0,017–0,019"
  • Налягане : 180 – 200 bar

При употреба на стандартна опаковка, консистенцията за нанасяне с машина се постига с добавяне на около 10 -15% вода.

Залепване: Нанесете Capacoll GK с помощта на дългокосмест валяк или Airless машина на площ 1-3  ширини на тапета. Тапетите се прилепват и се притискат с подходяща за целта шпакла, четка или валяк до изчезване на въздушните мехури. В случай на слабо хигроскопични основи ниски температури и плътни тапети лепилото да се положи и остави на стената известно време до изпаряване на част от водата. При залепване на тапетите непременно спазвайте техническите предписания за съответните системи.

Междинно покритие: След изсъхване на стъклофибърни тапети при нормални или средно натоварване може да се нанесе междинен слой от Capacoll GK смесен с крайното покритие в съотношение 1:1. 

Разход

  • Тънки структури: 150 g/m2
  • Средни структури: 100–250 g/m2
  • Груби структури: 250–300 g/m2

*Точният разход се определя с нанасяне на пробно покритие върху конкретната основа.

Условия на полагане

Минимално допустима температура на нанасяне: +5 °C за основата и въздуха.

Време за изсъхване

При температура +20° и относителна влажност на въздуха 65% след 6-12 часа покритието е сухо и може да се нанесе следващо такова. Пълното изсъхване настъпва след около 3 дни. При по ниски температури и висока влажност времето се удължава

Бележка

При основа от гипсосъдържащи шпакловки, въз основа на продължителното въздействие на влагата може да се стигне до образуване на мехури и частични отлепвания. Затова да се осигури бързо изсъхване чрез достатъчно проветрение и подходяща температура. Плътни тапети като C 1100, VB 1100 и C 1110 може да бъдат залепени само с Capacoll GK, което е разредено с 20% вода. При това Capacoll GK се разрежда в стандартната опаковка и се нанася с валяк от агнешка кожа и се оставя да се проветри достатъчно.