Съвети за безопасност

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите незабавно да се измият с вода. При нанасяне с машина да не се вдишва разпрашения материал. Да не се изхвърля в канализацията, водни басейни и почвата. За повече информация вижте Листа с данните за безопасност. 

Депониране

За рециклиране да се дават само напълно празни опаковки. Течни остатъци от материала може да се изхвърлят като отпадъци от водоразредими лепила, изсъхнали остатъци от материала да се изхвърлят като втвърдили лепила или домашни отпадъци.

Състав

Поливинилацетатна смола, вода, добавки, консерванти.

Техническа информация

Всички основи, срещащи се в практиката и тяхната подготовка не могат да бъдат разгледани в тази техническа информация. Когато върху Capaver Glasgewebe трябва да се нанасят покрития, които не са упоменати в тази техническа информация, е необходимо да се свържете с нас или нашите сътрудници във вашия регион. Ние сме на Ваше разположение и ще Ви консултираме детайлно на строителната площадка.