Сертификат

  • Общ Сертификат от изпитване №PBWU03-I-16.5.31, издаден от Институт за изпитване на строителни материали –Германия, на системи с Клас на огнеустойчивост Б1, съотвестващ на изискванията на стандарт DIN 4102 (табл. 1).
  • Общ Сертификат от изпитване №PBAY26-04659, издаден от Институт за изпитване на строителни материали – Германия, на система с Клас А2 негорими, съотвестващ на изискванията на стандарт DIN 4102 (табл. 1).
  • Обеззаразяване – Сертификат №201-1, издаден от Институт за изследване на ядрени отпадъци Карлсруе на система Capaver Glasgewebe с финишно покритие Disbopox 447

Финишно покритие/слой

Glasgewebe K

Glasgewebe VB

Glasgewebe AA

Glasgewebe JQ

Akkord-Vlies G

Akkord-Vlies Z

Sylitol Bio-Innenfarbe

A2

X

X

A2

X

X

CapaTrend

A2

X

X

A2

X

X

Malerit E.L.F.

A2

X

X

A2

X

X

CapaMaXX

A2

X

X

A2

X

X

MattLatex

A2

X

X

A2

X

X

Indeko-Plus

A2

A2

X

A2

A2

A2

CapaSilan

X

X

X

X

A2

A2

NespriSilan

    

X

X

PremiumClean

X

  

X

X

X

Late Samt 10

X

  

X

X

X

SeidenLatex

B1

  

B1

X

X

Latex 201 SG

X

X

X

X

X

X

Latex Satin 20

X

X

X

X

X

X

Latex Gloss 60

B1

  

B1

X

X

Amphibolin E.L.F

B1

  

B1

X

X

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

X

X

X

X

X

X

X= тества се към момента. Актуални резултати ще бъдат включени в обновената техническа информация

 

Депониране

Стъклофибърните тапети от всички серии да се третират като строителни отпадъци.

Техническа информация

Настоящата техническа информация обхваща най-често срещаните случаи. Информацията не може да се прилага в случаи извън описаните или за материали и системи на други производители. За решаване на конкретни казуси извън описаните, молим да се свържете със специалистите на Caparol или нашите представители на място, за професионален съвет.